TUR ARAMA

Kaçkar Dağı

kaçkarlar

Kaçkar Dağları, {türkiye|ülkemiz|memleketimiz}’nin kuzeyinde, {doğu|şark} Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. {kuzey|şimal} Anadolu Dağları’nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki {birçok|çok sayıda|oldukça çok} zirvesi 3500 {metre|m.|mt.}üzerindeyken, {garp|batı} kesimi 2000 {metre|m.|mt.}yüksekliğe kadar ulaşır. En yüksek noktası olan Kaçkar Kavrun Dağı 3932 {metre|m.|mt.}yüksekliktedir. 1994 yılında {milli|ulusal} park {ilan|duyuru} edilmiştir. {milli|ulusal} parkın büyük bir {kısmı|bölümü} Rize ili çamlıhemşin ilçesi sınırları {arasında|içinde}, küçük bir {kısmı|bölümü} de Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları {arasında|içinde} kalmaktadır.

“Kaçkar” {adı|ismi} {farklı|ayrıcalıklı|değişik} anlamlarda kullanılabilmektedir:

Verçenik’den Altıparmak’a kadar {tüm|bütün} dağ silsilesi
bu silsilenin merkezi bölümünü {yapan|oluşturan} Kavrun Dağları
{tüm|bütün} silsilenin en yüksek doruğu olan Kaçkar Kavrun Dağı
Kaçkar Dağları; dağcılık, kaya tırmanışı, trekking, rafting ve kayak {gibi|benzeri|bunun gibi|bu gibi} sporlar için bir merkez {haline|durumuna|biçimine} {dönüştü|dönüşmüştür}. Bölgenin kendine özgü doğası ve kültürel yapısı, {aşırı|çok|çok fazla|çok aşırı} sayıda yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Dağların {önemli|mühim|ciddi} bir {kısmı|bölümü} {bitkisel|tabii|natürel|naturel|doğal|nebati|organik} park sınırları {arasında|içinde} yer {almaktadır|alıyor}.

Yorumlarınızı Paylaşabilirsiniz

acenta